Allmänna villkor

Allmänna villkor

 

 

Följande villkor och definitioner gäller vid beställning av tjänster och varor från RustiQ - Rör och Värmeservice.

 

Pris/Betalning:

 • Samtliga priser på hemsidan presenteras inklusive moms.
 • Betalningsvillkor vid fakturering är 10 dagar från och med den dagen arbetet är klart och funktionskontroll utförd.
 • Offerter är giltiga i 30 dagar från offertdatum om inte annat anges.
 • Minimidebitering dagtid är två timmar och en servicebil. Tiden räknas från kontoret i Sollentuna till kund och tillbaka.
 • Minimidebitering under jourtid är en jouravgift och en arbetstimme. Tiden räknas från kontoret i Sollentuna till kund och tillbaka.
 • Tid som går åt för anskaffning av materiel m.m. debiteras kunden.
 • Tid utöver minimidebiteringen debiteras per påbörjad 30-minutersperiod.
 • Delar och övrig materiel debiteras kunden enligt grossisternas rekommenderade prislista.
 • Vid större jobb kan såväl förskottsbetalning och/eller delfakturering förekomma.
 • RustiQ - Rör och Värmeservice förbehåller sig rätten att neka att utföra ett jobb eller kräva förskottsbetalning innan jobbet utförs där kundens betalningsförmåga kan ifrågasättas.
 • Fast pris och offererat pris gäller där normala förutsättningar föreligger och inga ombyggnationer, flytt av andra produkter/möbler/inredning, transporter i trappor eller liknande behövs utföras. tidsåtgången och eventuell materiel som går åt till detta debiteras kunden utöver det fasta eller offererade priset.
 • Avfallshantering/skrotning av rivningsmateriel, sanitetsporslin, vvs-armaturer eller varmvattenberedare och pannor debiteras kund.

 

Garanti:

 • Vi lämnar alltid en funktionsgaranti på våra arbeten. Skulle funktionen inte uppfyllas på grund av det arbete vi utfört, åtgärdar vi felet så att funktionaliteten uppfylls. Är felet orsakat av yttre faktorer eller dylikt debiteras åtgärden kunden. Garantin gäller i 1 år från den dag arbetet är klart.
 • För produkter, köpta och installerade av oss, gäller leverantörernas garanti och sträcker sig minst 1 år från installationsdatum. 
 • På arbeten där vi skrivit avrådan eller avvikelser utgår ingen garanti.
 • Eventuella följdläckage eller skador som uppkommer på gamla rörsystem, utanför själva arbetsområdet, täcks inte av några garantier men åtgärdas och debiteras kunden efter överrenskommelse med kunden.
 • På avloppsstopp, eller andra jobb i avloppet lämnas ingen garanti.

 

 

Ansvarsförsäkring:

 • RustiQ - Rör och Värmeservice är försäkrade hos IF Sverige.

 

 

 

 

Ring dygnet runt:

 

08-121 443 33

 

 

 

TIPS


Tycker du att rörmokare är dyra?


Prova en billig så kan ni ringa oss sen igen. Det blir inte billigare men det är kul att höra vad som hände.

KONTAKTA OSS


073-748 11 19